Trang chính » Sáng Tác, Thơ Email bài này

Nhân đọc Thuỷ Mộ Quan

Dưới hiên mưa vắng hồn khua nước
Thả chiếc thuyền con ngược bến không

(Thơ Viên Linh – Thủy Mộ Quan)

Hồn khua nước bao lâu rồi thủy mộ?!
Bến không kia có lẽ cũng nao lòng
Tiếng gào thét xé trời rung huyết đỏ
Chiếc thuyền con rách gió kiếp lưu vong…

Biển vẫn thức gió vẫn nồng hương muối
Sóng vô tâm kiêu bạc hỏi vang lừng:
Hồn còn ấm?! Thây còn tên với tuổi?!
Quê người đâu?! Bọt nước xóa chân dung

Hồn khua nước đỉnh trời rêm đáy vực
Đời chìm sâu, thủy mộ táng mưa âm
Mưa rít máu kêu thương nghe rấm rức
Dưới hiên đời thơ buốt óc cuồng ngâm

Thầm nhắc mộ, bến không kia, biển thức
Dẫu ngàn năm vô tự, dễ quên đâu!!!
Câu chuyện cũ, sóng bạc đầu, oan khuất
Chiếc thuyền con neo lửng bóng ngàn thâu…
4.2003

Trích Hòa Âm Âm Âm Âm – thi phẩm thứ 3 của Nguyễn Lương Vỵ, Thư Ấn Quán xuất bản – Tháng 7.2007

 

bài đã đăng của Nguyễn Lương Vỵ

Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

@2006-2023 damau.org ♦ Tạp Chí Văn Chương Da Màu
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)