Trang chính » Đã Phát Hành, Kệ Sách eBook Email bài này

Huyết Âm

huyetamcover HUYẾT ÂM
tập thơ thứ tư của Nguyễn Lương Vỵ

Trình bày bìa và minh họa: Đinh Cường
Ảnh tác giả: Đặng Thơ Thơ – MPK
Trình bày bìa và trong trong: Vương Trùng Dương
Q&P ấn hành lần thứ nhất – tháng 12.2008
Quận Cam, California – USA 

bài đã đăng của Nguyễn Lương Vỵ


Bài này không có phần bình luận.

@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)