Trang chính » Sách Mới, Sinh Hoạt Email bài này

Tám Câu Lục Huyền Âm – tập thơ Nguyễn Lương Vỵ

 

 

 

NLVy-8cau-bia

 

TÁM CÂU LỤC HUYỀN ÂM

Tập thơ thứ Bảy của Nguyễn Lương Vỵ

Q&P Production ấn hành lần thứ nhất, Calif., tháng 3.2013
Sách dày 152 trang, khổ 8.5×5.5 inches
Ấn phí: Mười tám Mỹ kim
Liên lạc email: nguyenluongvy@yahoo.com
Cell phone: 714-260-5572

bài đã đăng của Nguyễn Lương Vỵ

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)