Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Judith Wright

Judith Wright
Judith Wright (1915-2000): Nhà thơ. Nhà hoạt động cho môi sinh và quyền đất đai của thổ dân Úc.

Judith Wright chào đời trong một tộc họ có trang trại ở sâu trong khu vực nông nghiệp trù mật Armidale, New England, của bang New South Wales. Bà tốt nghiệp cử nhân ngữ văn đại học Sydney, với nghề nghiệp sinh sống là nghiên cứu, thư ký đại học, thống kê học, biên tập (phụ tá biên tập cho Clem Christesen ở tập san văn chương Meanjin).

Tập thơ đầu tay The Moving Image (Hình ảnh di động), xuất bản vào năm 1946. Nhà thơ Chris Wallace-Crabbe đã gọi The Moving Image "là một thành tựu rực rỡ" trong thi ca.

Lời mở – Một Mô Thức Người (A Human Pattern)

13.01.2007

Nhưng quả nhiên là thơ đang bị đe dọa, giống như trái đất này đang bị đe dọa. Nó bị đe dọa vì những triết thuyết dấy sinh từ lòng tham. Chủ nghĩa duy vật, thuyết thuần lý, chủ nghĩa duy hành vi là đối nghịch của cả thơ ca lẫn sự tồn tại của địa cầu.

thơ Judith Wright

13.01.2007

Đây là sức lực cánh tay anh biết
vòng cung thân thể đây là ngực tôi
tinh thể chính xác của hai đôi mắt.
Đây là cây hoang của máu đang mọc
hoa hồng xếp cánh, hoa hồng tinh vi.

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)