Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Thư Quán Bản Thảo

NHỮNG Ý KIẾN CHUNG QUANH 20 NĂM VHMN

4.02.2015
clip_image004_thumb.jpg

Chủ đề cho cuộc thảo luận trên TQBT kỳ này chỉ là những vấn đề có tính gợi mở. Những ý kiến đóng góp của các nhà văn, nhà phê bình văn học đã nêu lên nhiều vấn đề trong dòng văn học miền Nam giai đoạn 1954-1975, đặc biệt là các nhà văn trẻ mà các nhà phê bình chưa thật sự quan tâm.

Thư Quán Bản Thảo: Viết Trong Khói lửa

10.11.2009

Viết Trong Khói Lửa Chuyên đề do tạp chí Thư Quán Bản Thảo thực hiện
Thơ: KIM TUẤN …

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)