Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Adrienne Rich

cung thiên văn


♦ Chuyển ngữ:
19.11.2011
ar_thumb.jpg

đàn bà hình dạng quái vật
quái vật hình dáng đàn bà
bầu trời đầy ắp cả hai

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)