Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Manuel Gusmão

bàn tay viết lên tâm trí: mũi tên


♦ Chuyển ngữ:
22.08.2012

Ngay khi có đầy mũi tên, không ai sống nổi nơi xứ sở ấy,
nên họ đem nó vào bức tranh ảo giác
rồi phác họa ra nàng hoàng hậu tiên: khúc hát

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)