đôi dòng về Bùi Hoằng Vị

buihoangvi Sinh tại Huế (do bố mẹ di cư năm 1954 từ Hà Nội)
Bút danh khác: PIERRE BÙI
Cử nhân Nga Văn (1983/Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn, TPHCM)
Cử nhân Anh Văn (1993/Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn, TPHCM)
Thạc Sĩ TESOL/TEFL (2001/Victoria University of Technology, AUS)
Hiện ở TPHCM, day hoc tai VATC (Vietnamese American Training College)
Tác phẩm đã xuất bản:

Links:

bài đã đăng của Bùi Hoằng Vị


@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)