Trang chính » Dịch Thuật, Sáng Tác, Thơ, Từ Việt ngữ Email bài này

Where the Ground Forms


♦ Chuyển ngữ:
0 bình luận ♦ 12.08.2010

Translated from the Vietnamese original “Nơi Mặt Đất Hình Thành” (Da Màu, March 29th, 2010)

 

 

 

It’s so strange
The place where I stand might have the dead buried underneath
Just as many things that used to live
But things are still living and perhaps
Some place where someone stands would have the people who lived where I stand
Buried beneath

I can see the stems along which death is sneaking somewhere
Like a mirror coming to split
Slowly with cracking sounds
So fearsome
Do you see people go by and discover those sounds
Just as they create many other sounds
Like a world splitting into its future
With very distinct ways of sounding

I also see the same thing within myself
Just like they have seen
And have feared its sounds
And yet other sounds deep within those sounds—
As though the ground is overtaking them
Until that moment, when they have to vanish
Even though not accepting it

Where the ground forms
Out of things that are not earth
This world convulses against decay
It pains me in those parts.

 

 

 

.

bài đã đăng của Lưu Mêlan


Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

*

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)