Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Trần Thu Miên & Phạm văn Đảm

Nguyễn Xuân Hoàng Tại Boston

25.08.2013
NGUYEN-XUAN-HOANGHARVARD2004_thumb.jpg

Nhà văn Võ Phiến trong một bài viết về tôi có khám phá ra là mỗi lần cho in lại một sáng tác cũ của mình tôi thay đổi và sửa chữa nhiều lắm. Phần lớn là cắt ngắn đi, nên hiểu đó là sự thất vọng. Tôi thất vọng hầu hết những gì tôi đã viết.

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)