Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Kyoshi Takahama

thơ Haiku Nhật bản


♦ Chuyển ngữ:
2.12.2006

Một cành cúc héo tàn
Dù sao – vẫn còn đó chút gì
Sót lại không?

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)