Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Phạm Việt Cường

Làm thơ, dịch thuật, viết tiểu luận. Hiện sống tại California, Hoa Kỳ. Ðã in Người Tình (tiểu thuyết dịch, Hồng Lĩnh, Hoa Kỳ, 1992), Trôi Ði Cùng Tháng Chạp (thơ, Trình Bày, Pháp, 1993).

The Old Story / Chuyện Cũ

26.04.2010

generally
nobody is still wailing
death and separation
persecution, poverty, and starvation
have gone into the past

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)