Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Nhóm Bằng Hữu

Nguyễn Mộng Giác và Bằng Hữu 8.10.2012 | Biên Khảo, Chuyên Đề, Giới thiệu tác phẩm, Nguyễn Mộng Giác, Sách Mới, Sinh Hoạt | 0 bình luận Nguyễn Mộng Giác và Bằng Hữu

Tập tưởng niệm là một tổng hợp đa dạng, ghi lại những cảm xúc, những kỷ niệm và nhiều chuyện đời thường của anh từ bạn bè, từ văn hữu và từ những người đã từng sống với, từng chia sẻ buồn, vui với anh lúc sinh thời.

@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)