Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Nguyễn Đức Tuân

độc tài 10.02.2009 | Sáng Tác, Thơ | 1 bình luận

ta mới là chính thể !
tao mới là chân chính !
ta hoàn toàn trong trắng !
tao trọn vẹn hy sinh !
thù cho tới chết !
bớ các con chớ đội trời chung với chúng
ghét tới cuối đời !

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Nguyễn Đức Tuân

Sự phản bội không toàn vẹn 28.01.2009 | Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận

xác ở một nơi [mới]
mà hồn và tâm tư vẫn ở
một nơi [cũ]
nếu mình đã không toàn vẹn
thì sao lại đòi con em mình toàn vẹn như mình?

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Nguyễn Đức Tuân

Đất và Người 2.10.2006 | Các Số Da Màu định kỳ, Da Màu số 07, Dịch Thuật, Sáng Tác, Song ngữ, Thơ | 0 bình luận

Đất ham áo mới
Đất thay da cũ
Sông đồi hỉ hoan
Đổi trao chỗ nằm

@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)