Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Nguyễn Đức Tuân

độc tài

10.02.2009

ta mới là chính thể !
tao mới là chân chính !
ta hoàn toàn trong trắng !
tao trọn vẹn hy sinh !
thù cho tới chết !
bớ các con chớ đội trời chung với chúng
ghét tới cuối đời !

Sự phản bội không toàn vẹn

28.01.2009

xác ở một nơi [mới]
mà hồn và tâm tư vẫn ở
một nơi [cũ]
nếu mình đã không toàn vẹn
thì sao lại đòi con em mình toàn vẹn như mình?

Đất và Người

2.10.2006

Đất ham áo mới
Đất thay da cũ
Sông đồi hỉ hoan
Đổi trao chỗ nằm

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)