Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Thanhha Lai

Không Biết Cha


♦ Chuyển ngữ:
15.12.2011

Cha ghét mặt trời chiều,
ghét màu nâu,
cơm nguội.

Thanhha Lai: từ trong ra ngoài rồi bắt đầu lại

10.11.2011
thanhha_lai_inside_out_and_back_again1_thumb.jpg

Tôi không biết đọc một quyển sách nhi đồng / Có ai tin rằng tôi đã đọc Nhất Linh? / Nhưng rồi ai đây biết ông là ai?

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)