Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của John Updike

Từ giã những em bé rất nhỏ

6.04.2009

Chúng sẽ không còn như thế nữa lần sau. Những lời nói
ôi sao dễ thương, chỉ hơi sai, sẽ được chỉnh.
Những cặp mắt chúng sẽ nghi ngờ hơn, gắn chặt
thêm nữa vào cái xôn xao trần tục

Sáu Nguyên Tắc Điểm Sách của John Updike

29.01.2009

Chỉ nên nhận định hay phê bình tác phẩm, không nên nhận định hay phê bình danh tiếng của tác giả. Nên tự để mình được thu hút bởi bất cứ bùa mê mạnh hay yếu của tác phẩm.

Trăn trở / Tossing and Turning

29.01.2009

Linh hồn có sa số mặt, nhưng thân thể
giới hạn một vài.

Yet we turn each time
with fresh hope, believing that sleep
will visit us here, descending like an angel

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)