Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Diêm Liên Khoa

Năm của chó hoang

5.06.2012
yan-lianke_thumb.jpg

Nếu ngay cả những người có học chọn miếng ăn và tiền của hơn nhân phẩm, làm sao có thể chỉ trích những người bà con ít học của tôi?

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)