Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Robert Creeley

robert_creeley 
Robert Creeley (1926-2005) là nhà thơ Mỹ sinh tại Arlington, Massachusetts, bị mù mắt trái từ thuở nhỏ. Ông học tại Đại Học Harvard từ 1943 tới 1946, từ 1944 tới 1945 tạm ngưng để làm việc cho tổ chức thiện nguyện American Field Service ở Miến Điện và Ấn Độ. Năm 1954 ông được nhà thơ Charles Olson mời về dạy tại trường nghệ thuật thực nghiệm Black Mountain College, ở North Carolina, và biên tập cho tạp chí Black Mountain Review. Ông từng cho xuất bản hơn 60 tập thơ tại Mỹ và nước ngoài, hơn chục cuốn văn xuôi, nghị luận, và phỏng vấn.

Nhạc nước ♦ Cái gương ♦ Tiếng vọng ♦ Nước Mỹ

11.11.2009

Nước Mỹ, mi bài tụng ca hiện thực!
Hãy trả lại những người mà mi đã lấy.

Hãy để mặt trời lại bừng lên
ở bốn mút đầu thế giới

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)