Trang chính » Dịch Thuật, Sáng Tác, Sang Việt ngữ, Thơ Email bài này

Nhạc nước ♦ Cái gương ♦ Tiếng vọng ♦ Nước Mỹ


♦ Chuyển ngữ:
0 bình luận ♦ 11.11.2009

 

 

Robert Creeley (1926-2005) là nhà thơ Mỹ sinh tại Arlington, Massachusetts, bị mù mắt trái từ thuở nhỏ. Ông học tại Đại Học Harvard từ 1943 tới 1946, từ 1944 tới 1945 tạm ngưng để làm việc cho tổ chức thiện nguyện American Field Service ở Miến Điện và Ấn Độ. Năm 1954 ông được nhà thơ Charles Olson mời về dạy tại trường nghệ thuật thực nghiệm Black Mountain College, ở North Carolina, và biên tập cho tạp chí Black Mountain Review. Ông từng cho xuất bản hơn 60 tập thơ tại Mỹ và nước ngoài, hơn chục cuốn văn xuôi, nghị luận, và phỏng vấn.

Trong một bài nhận định về tập thơ Life & Death (1998) của Creeley, nhà thơ Forrest Gander (1956-) viết rằng: “Robert Creeley đã hun đúc được một phong cách riêng biệt trong thi ca Mỹ, một sự nén chặt cú pháp hết sức giản lược, đầy cá tính… Đọc các bài thơ của ông, chúng ta cảm được cái nghiến răng của việc đạt tới tư tưởng và ngôn từ qua cảm xúc.”

 

 

 

Nhạc nước

 

Từ ngữ là nhạc đẹp.
Từ ngữ nảy lên như trong nước.

Nhạc nước,
vang trong chỗ trống

ngoài các con thuyền,
chim, lá.

Chúng tìm một nơi chốn
để ngồi xuống ăn—

không nghĩa lý,
không quan điểm.

 

 

 

Cái gương

 

Thấy nghĩa là tin.
Dù ai nghĩ hay nói bất cứ điều gì,

những cái chết bền bỉ, liên tục này
làm đức tin như thế vắng mặt,

tính người của ta thành một nghi vấn,
chán mửa cho cái ta là.

Bất cứ hy vọng nào,
ở đây cũng đều bị mất.

Vì ta thèm muốn dáng vẻ riêng,
thì đây là giá trả.

 

 

 

Tiếng vọng

 

Không bao giờ
dễ để chờ đợi,
để ngồi yên.

Còn đó không
một con đường khác,
một khoảng cách để đi—

như thể một tiếng vọng
lửng lơ trong
không trung trước khi

người nghe thấy ta,
trước khi một lời
được nói ra.

Tình yêu là gì
và ở đâu
và làm sao ta tới đó.

 

 

 

Nước Mỹ

 

Nước Mỹ, mi bài tụng ca hiện thực!
Hãy trả lại những người mà mi đã lấy.

Hãy để mặt trời lại bừng lên 
ở bốn mút đầu thế giới

nơi mà mi nghĩ tới trước tiên nhưng không
sở hữu, hay giữ như một tiện nghi.

Con người là lời của chính mi, mi
đã phát minh ra chốn và từ ấy.

Nơi đây, mi từng nói và vẫn nói, là
nơi chúng ta ở. Trả lại

cái chúng ta là, những người mà mi tạo ra,
chúng ta, và không nơi nào ngoài mi để ở.

 

 

 

Robert Creeley

Water Music

 

The words are a beautiful music.
The words bounce like in water.

Water music,
loud in the clearing

off the boats,
birds, leaves.

They look for a place
to sit and eat—

no meaning,
no point.

 

 

 

The Mirror

 

Seeing is believing.
Whatever was thought or said,

these persistent, inexorable deaths
make faith as such absent,

our humanness a question,
a disgust for what we are.

Whatever the hope,
here it is lost.

Because we coveted our difference,
here is the cost.

 

 

 

Echo

 

It was never
simple to wait,
to sit quiet.

Was there still
another way round,
a distance to go—

as if an echo
hung in
the air before

one was heard,
before a word
had been said.

What was love
and where
and how did one get there.

 

 

 

America

 

America, you ode for reality!
Give back the people you took.

Let the sun shine again
on the four corners of the world

you thought of first but do not
own, or keep like a convenience.

People are your own word, you
invented that locus and term.

Here, you said and say, is
where we are. Give back

what we are, these people you made,
us, and nowhere but you to be.

 

 

 

.

bài đã đăng của Robert Creeley


Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

*

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)