Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Italo Calvino

Văn chương và chính trị: những cách hiểu đúng đắn và sai lầm 10.10.2011 | Biên Khảo, Chuyên Đề, Dịch Thuật, Diễn từ, Sang Việt ngữ, Thơ & Thời Đại | 0 bình luận

♦ Chuyển ngữ:
Văn chương và chính trị: những cách hiểu đúng đắn và sai lầm

Những năm gần đây, mọi quan điểm chính trị hễ cứ đơn giản hóa quá mức là thất bại, và chúng ta đều nhận thức rõ hơn tính phức tạp của xã hội mình đang sống, mặc dù không ai có thể nói rằng mình nắm trong tay một giải pháp.

@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)