Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Tân

Văn chương và chính trị: những cách hiểu đúng đắn và sai lầm


♦ Chuyển ngữ:
10.10.2011
italo-calvino_thumb.jpg

Những năm gần đây, mọi quan điểm chính trị hễ cứ đơn giản hóa quá mức là thất bại, và chúng ta đều nhận thức rõ hơn tính phức tạp của xã hội mình đang sống, mặc dù không ai có thể nói rằng mình nắm trong tay một giải pháp.

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)