Trang chính » Dịch Thuật, Sáng Tác, Sang Việt ngữ, Thơ Email bài này

Những tựa sách xếp theo thứ tự ngẫu nhiên / Haphazardly Ordered Titles


♦ Chuyển ngữ:
0 bình luận ♦ 7.12.2017

 

 

 

Những tựa sách xếp theo thứ tự ngẫu nhiên

 

Trên một chiếc kệ, đóng dấu
Australia Poetry, tôi tìm ra một đôi gáy sách quen thuộc
nằm, hơi xuôi về một phía khuất,
trong  một bài thơ từ những nhan đề.

Mới &
Tuyển,
từ đất đảo,
những mảnh vỡ của những độc thoại nội tâm,
những độc thoại nuốt trọn không khí,
như rắn rù-quyến tới cận miệng hố thời gian.
Một thách thức
những người tù sẫm sậm
mang án chung thân
bảo vệ chiếc cửa tử đinh hương của mình.
Không ân giảm một ngày
dù nhỡ thương tích
cũng không thể.

Giữa những thường phạm
trong những hệ thống tự miễn nhiễm,
phía Nam địa cầu,
là những bài thơ cuối cùng, những lời thơ khởi xướng
cùng ánh sáng đầu ngày
Captive and Temporal
Bị nắm bắt và Trong thời gian
mang những tên: Hewett, Harwood, Harrison
& happiness – hạnh phúc
Một liên tấu khúc ngậm lời
bởi vì chỉ những Tuyển và Lọc lại
và rất Mới . . .
        (Thường Quán chuyển ngữ)

 

 

 

Nguyễn Đức Nguyên

Haphazardly Ordered Titles

 

On a shelf, marked
Australian Poetry, I spot a couple of familiar spines,
that lie, slightly toward one end,
in a poem of titles

New &
Selected,
island earth,
fragments of internal monologues,
that swallow the air,
charmingly snake-like until the brink of time.
Making a stand
are the dark convicts
Sentenced to life,
safe guarding their gate of lilacs
No injury time-out is
possible.

Among the regulars,
in the systems that immune themselves,
South in  the world,
Are the last poems, their lyrics
rise at first light
Captive and Temporal
carrying the names of Hewett, Harwood, Harrison
& happiness
A fugue of hush
for only the Best
the Selected few &
the very New . . .
7-9/11/2017

 

 

 

.

bài đã đăng của Nguyễn Đức Nguyên


Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

*

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)