Trang chính » Các Số Da Màu định kỳ, Da Màu số 17, Sáng Tác, Song ngữ, Thơ Email bài này

thời gian nhiễu loạn

Time in fraction

two o’clock
in the afternoon
the email alert, sounding in mock
for today only
time is on sale
the day is only half finished,
just a half filled tale

on the computer monitor
the words are jumbled
mangled, lack of colour
are they not excited by the light
flighty and sane
refracted through the window pane
a time infraction
that demands interaction
not a reaction

do I care
where?

NDN
01/2007

thời gian nhiễu loạn

hai giờ
chiều
âm báo điện thư, giọng giễu cợt
hôm nay thôi
thời gian bán sôn
chỉ mới mất có nửa ngày
mới chỉ đầy nửa câu chuyện

trên mặt màn hình máy tính
lổn ngổn, những giòng chữ
cấu xé, mất màu tươi
sao chúng không xao động với ánh sáng
phù phiếm và tỉnh thức
gẫy gập qua khung kính cửa sổ
nhiễu loạn thời gian
đòi tương tác
không đòi phản tỉnh

ta có màng chăng
đâu?

bài đã đăng của Nguyễn Đức Nguyên


Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

*

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)