Trang chính » Chụp và Chép, Sáng Tác, Thơ Email bài này

Images from a Journey / Những hình ảnh từ một hành trình


♦ Chuyển ngữ:
0 bình luận ♦ 24.08.2009

 

 

1.

clip_image002

từ miền dưới
chúng ta đi vòng quanh
và tìm thấy
những quan hệ đến một nguồn căn nguyên
của điều gì quen thuộc   

from downunder
we go walkabout
and find
references to a point of origin
of some familiarity

clip_image004

 

2.

như những người khác
ta đã đến đây quá trễ [quá sớm]
cho mùa hội âm nhạc

2.

like some others
we have arrived too late [too early] in town
for the music season

clip_image006

những ca sĩ đã rút lui
nóng bức mùa hè

the singers have retreated
from the summer heat

clip_image008

nhưng âm thanh độc thoại
vẫn bốc lên từ dạ dày
thành phố 

but the sounds of soliloquy
still rise from the belly
of the city

clip_image010

3.

từ bên kia quảng trường nơi người ta từng đốt sách
bây giờ thương mại nghiêng tháp sang

3.

across the square where book burnings once were
big commerce now towers over

clip_image012

bên kia đường
nơi những nhân vật trí thức ngày xưa từng bước
kiến thức của họ và kẻ khác
vĩ đại và nhỏ nhen
bây giờ hạ giá  
trong từng hộc

on the other side of the street
where intellectuals and thinkers of yesteryear once trod
their ideas and others’
great and small
now on sale at bargain prices
in pods

clip_image014

     clip_image016

 

4.

clip_image018

từ một ngã đường, dọc theo những trục của
một chiều thứ tư
ta bước vào hư vô

from a intersection, along the axis of
one fourth dimension
we step into the void

clip_image020

để lắng nghe lời thầm thì
của những linh hồn vô tội từ chiến tranh vừa qua
và suy về
những hình ảnh của chính ta
thoáng đọng vào
trên vòm đầy kiếng  

to listen to the murmurs
of innocent souls lost from a recent war
and to reflect on
our own images
fleetingly registered
in a dome full of mirrors

clip_image022

5.

trong một góc, cầu thang
với đặc thù cá biệt, và

5.

in one corner, a stairwell
of distinct particularity, and

clip_image024

một cái khác có thể đã đến thẳng từ
Nữu Ước
một sân cũ
không hướng về đông hay tây 

another that may have come directly
from New York City
an old courtyard
that lies neither east nor west

clip_image026

ta không gặp
những kẻ giả lính Pháp, Anh, hay Mỹ
mạo dạng
cho lũ người lễ hội  

we find no fake
French, British, or American soldiers
masquerading
for the horde of holiday makers

clip_image028

6.

clip_image030

nơi đó con đường
uốn khúc,
óng ánh trong ướt át của mưa chiều
khuông mặt chạm trổ và trang nghiêm  

there the path
meanders,
glistens in the wetness of afternoon rain
the chiselled and solemn face

clip_image032

rỗ hoa với những lỗ, trong những chỗ

pock-marked with holes, in places

clip_image034

cái cũ,

the old,

clip_image036

đang được trang hoàng lại

is having a new makeover

clip_image038

cảm ơn ông Sacharow, mặc ông là ai

thank you Mr Sacharow, whoever you are

clip_image040

con đường đến Nhật thì nhiều trở ngại

the road to Japan is very blocked

clip_image042

nhiều người vẫn trong cuồng loạng

some people are still in hysterics

clip_image044

7.

lúc nào cũng có một [ông]
không chống được thôi thúc và cơ hội
đái một phát vào
cái tường mới sơn trắng như khăn trải  

7.

there’s always one [man]
who cannot resist the urge and the opportunity
to take a piss at
the linen white freshly painted back

clip_image046

và lúc nào cũng có một [bà]
trầm ngâm sâu xa
trong một thế giới khác
tạo thành của người khác
không nghi ngại gì  

and there’s always one [woman]
deeply immerse
in the another world
of someone else’s making
without any misgiving

clip_image048

8.

clip_image050

lúc xe lửa rời trạm
trên đường về
ta nhận ra mình
đang trong giây phút ngắn nhất của gián đoạn giữa thời gian và
không gian
suy nghĩ  

as the train leaves the station
on the return journey
we find ourselves
in a briefest instance of discontinuity of time &
space
pondering

clip_image052

về một dấu hiệu

on a sign

clip_image054

và rồi ngồi rất im và
nhìn mơ mộng vào thế giới
… chỉ đôi ta … 

and then sit quietly and
dreamily gaze into the world
… just the two of us …

clip_image056

 

8/2009

 

 

 

 

.

bài đã đăng của Nguyễn Đức Nguyên

Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

  • đỗ xuân tê says:

    Phần chuyển ngữ uyên bác. Phần minh họa độc đáo công phu. Hình như những người dịch của Da Màu cũng là những người văn, người thơ hoặc ngược lại. Chính vì điểm này tạo thế mạnh cho DM, ÍT THẤY Ở CÁC TẠP CHÍ VĂN CHƯƠNG KHÁC. Riêng bài thơ này hình như tôi cảm nghiệm được ý thơ của Nguyễn đức Nguyên qua phần chuyển ngữ của Đỗ Lê anhdao. Tâm đắc với người dịch tôi thiết nghĩ cũng là một cách trân trọng tác giả có tác phẩm được chuyển ngữ.
    Đa tạ.
    đxt

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)