Trang chính » Dịch Thuật, Sáng Tác, Sang Việt ngữ, Thơ Email bài này

meaningless poems ♦ những bài thơ vô nghĩa


♦ Chuyển ngữ:
0 bình luận ♦ 3.04.2010

 

 

 

meaningless poems

 

waking up in the middle of the night
not by a nightmare fright
but the pain
my current bane
the sudden agony
interspersed with bouts of happy melancholy
why me
or you, may be

is there any meaning carried with the pain
that just appears
why do you exist
where do you come from
when will you leave

pain is pain
not poetry
that forms the blood that flows in our collective arteries

can there be meaningless poems
where
words are just words
phrases are just phrases
lines are lines
broken
     and
             declined

words are just words
phrases are just phrases
lines are lines
broken lines
  are
  just
broken lines

wide awake, arm in a stake
let’s experiment and try to make
some meaningless poems

experiment/poem one
a poem
without

experiment/poem two
this poem has words

experiment/poem three
this poem has nine words,
  and (one)
broken line(s)

experiment/poem four
(use palm on keyboard)
dl.i xdt0064li uik,
jumk, hn mjk, jmk

experiment/poem five
(roll face on keyboard)
jvgt fjhinl,fc
;, ,  m,

experiment/poem six
(sit on keyboard)
(keyboard breaks)

experiment/poem seven
why?

experiment/poem eight
the cure

experiment/poem nine
????

final experiment/poem ten
(…)

some meaningless poems
will still make some sense
but there is no sense in making them
(only if they are really poems)

long into the night
the lingering pain is still there
but I no longer mind or care
now, I am content, I swear

 
2/2007

 

 

 

bản dịch tiếng Việt của Đặng Thơ Thơ

những bài thơ vô nghĩa

 

tỉnh giấc giữa đêm
không phải vì cơn ác mộng
mà cơn đau
sự hủy hoại hiện hành 
nỗi thống khổ bất chợt
rải rác trong những đợt buồn hạnh phúc
tại sao tôi
hay em, có lẽ

có ý nghĩa nào chứa trong nỗi đau
vừa xuất hiện
tại sao ngươi hiện hữu
ngươi đến từ đâu
khi nào ngươi sẽ đi

nỗi đau là nỗi đau
không phải thơ
tạo thành máu chảy trong huyết mạch tập thể của chúng ta

có thể có chăng những bài thơ vô nghĩa
nơi
từ chỉ là từ
nhóm chữ chỉ là nhóm chữ
hàng là hàng
đứt quãng 
            và
                  nghiêng ngả

từ chỉ là từ
nhóm chữ chỉ là nhóm chữ
hàng là hàng
hàng đứt quãng
         chỉ
         là
hàng đứt quãng

tỉnh như sáo, tay căng trên cọc
hãy thử nghiệm và gắng làm
vài bài thơ vô nghĩa

thử nghiệm/bài thơ một
một bài thơ
không có

thử nghiệm/bài thơ hai
bài này có chữ

thử nghiệm/bài thơ ba
bài này chín từ
  và (một)
  hàng ngắt quãng

Thử nghiệm/bài thơ bốn
(xoa lòng bàn tay trên bàn phím)
dl.i xdt0064li uik,
jumk, hn mjk, jmk

Thử nghiệm/bài thơ năm
(lăn mặt trên bàn phím)
jvgt fjhinl,fc
;, ,  m,

thử nghiệm/bài thơ sáu
(ngồi lên bàn phím)
(bàn phim gãy)

thử nghiệm/bài thơ bảy
sao vậy?

thử nghiệm/bài thơ tám
cứu vãn

thử nghiệm/bài thơ chín
????

thử nghiệm cuối/bài thơ mười
(…)

vài bài thơ vô nghĩa
vẫn mang một ý nghĩa nào đó
nhưng làm thơ kiểu đó để làm gì
(trừ phi chúng thật sự là thơ)

đi sâu vào đêm
nỗi đau còn lần lữa
nhưng tôi chẳng bận tâm nữa
tôi đã toại ý, tôi thề

 
2/2007

 

 

  

.

bài đã đăng của Nguyễn Đức Nguyên


Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

*

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)