Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Barrett Watten

BarrettWatten
Barrett Watten sinh năm 1948 ở Long Beach, California, là một trong những nhà tiên phong trong phong trào thơ L=A=N=G=U=A=G=E (Ngôn Ngữ) của Mỹ. Nguyên là một sinh viên khoa học ở MIT và tốt nghiệp cử nhân ở UC Berkeley về Sinh Hóa, Watten quen với hai nhà thơ Robert Grenier và Ron Silliman, rồi được giáo sư khi đó là nhà thơ nữ Josephine Miles thúc đẩy vào nghiệp văn. Ông làm chủ biên tạp chí This và cùng với Lyn Hejinian đồng chủ biên tạp chí Poetics Journal, là hai trong số những phương tiện chủ chốt để truyền bá sáng tác của các nhà thơ “Ngôn Ngữ”. Từ năm 1994, ông giảng dạy và nghiên cứu về các đề tài liên quan đến văn chương và văn hóa tại Đại học Wayne State ở Detroit.

Plasma

19.02.2014

Nghệ thuật thay vì là một vật làm ra bởi một người lại là một quá trình khởi động bởi một nhóm người. Bất cứ điều gì một người nói ra đều trở về như một lỗi lầm. Ghi lại các sự kiện hay con số là vô dụng. Nếu nó là một ý tưởng hay, nó mang lại một thay đổi vĩnh viễn.

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)