Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Wallace Stevens

Wallace Steven
Wallace Stevens (1879-1955) là nhà thơ Mỹ theo chủ nghĩa Hiện Đại. Sinh tại bang Pennsylvania, ông tốt nghiệp Đại Học Harvard và Trường Luật New York, rồi gần trọn đời đi làm luật sư cho hãng bảo hiểm Hartford ở bang Connecticut.

Stevens viết hầu hết những tác phẩm chính trong tuổi 50, và hầu như không được nhắc tới nhiều trong văn giới mãi tới năm 1954, tức một năm trước khi mất, khi ông cho xuất bản cuốn The Collected Poems (Thơ Toàn Tập, 1954). Ngày nay, ông được nhìn nhận là một trong những nhà thơ lớn nhất nước Mỹ của thế kỷ 20.

Stevens được xem như một nhà thơ của tư tưởng. Theo ông, thực tại là sản phẩm của trí tưởng tượng trong khi nó đang định hình thế giới, Thực tại luôn thay đổi, vì trí tưởng tượng không ngừng tìm cách quan niệm lại thế giới. Do đó, thực tại là một hoạt động, không phải một vật thể ở trạng thái tĩnh. Con người tìm cách hiểu thế giới bằng cách xây dựng thế giới quan của mình qua việc chủ động vận dụng trí tưởng tượng. Vì trí tưởng tượng chỉ quan niệm được thế giới trong một lúc nào đó—một thời gian, một nơi chốn, một nền văn hóa nào đó—cho nên nó phải liên tục tái quan niệm để đuổi kịp thế giới đang thay đổi. [theo Wikipedia và Poets.org]

Hoàng đế cà-rem

18.03.2011

Kêu thằng cuốn xì gà điếu bự,
Cái thằng vạm vỡ, và bắt nó vào bếp
Đánh trong mấy cái cốc chất sữa đông động dục.
Cứ để các nường phè phỡn trong y phục

Một bà già… ♦ Thơ là sức phá hủy ♦ Người mang đồ

11.06.2010

Phải có nó hoặc không có gì.

Nó là cái để có,
Con sư tử, có con bò đực trong ngực,
Để thấy nó đang thở nơi đó.

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)