Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Nguyễn Trọng Khôi

Nguyễn Xuân Hoàng – thân thiện và hào hoa

25.08.2013
NTK-ChanDungNXH_thumb.jpg

Khi đọc Nguyễn Xuân Hoàng tôi thấy thích ngay. Đọc Nguyễn Xuân Hoàng, tôi không bao giờ mong tìm ở anh những bút pháp hay không gian làm chấn động hoặc những tàn bạo, mãnh liệt cao độ… ngay cả khi anh viết về những bi kịch, những hoàn cảnh cùng cực trong cuộc sống.

Về Cõi Xa Mù

10.02.2011
VeCoiXaMu_thumb.jpg

Réquiem cho Nguyễn Tôn Nhan
(bản nhạc và đoạn phim)

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)