Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Nguyễn Thanh Châu

ca nguyện. gởi cây xương rồng trong gió

20.12.2009

ca nguyện. gởi cây xương rồng trong gió thơ nguyễn thanh châu tranh …

ca nguyện & gởi cây xương rồng trong gió –thi tập của Nguyễn Thanh Châu

9.12.2009

ca nguyện. gởi cây xương rồng trong gió

thơ
nguyễn thanh châu

thư ấn quán 2009

Đêm đông / Winter Night

4.12.2008

Tuyết vụn vãi thành mũi tên, vòng nhẫn và những vì sao / Snows molded arrows, rings and stars
Trang điểm khung cửa kính./ The Pane adorning.
Một cây nến trên bàn toả rực, / A candle on the table shone
Một cây nến, cháy./A candle, burning.

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)