Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Harry Martinson

Địa ngục phẳng

15.07.2007

Ngạ quỉ phẳng phiu hơn những con cá đuối
lướt trên những cánh đồng chết lạnh,
tiếng quát tháo không dội âm khi chúng chạy
dọc những lằn biên lửa và những lằn biên băng,
dọc những tuyến đường sẵn kẻ trong địa ngục.

Địa ngục phẳng

15.07.2007

1

Khi Euclid khởi đầu đi đo lường địa ngục,
ông không thấy bề dầy cũng chẳng chiều sâu.
Ngạ quỉ phẳng phiu hơn những con cá đuối
lướt trên những cánh đồng chết lạnh,
tiếng quát tháo không dội …

Địa ngục phẳng

14.07.2007

vi lãng chuyển ngữ

1 Khi Euclid khởi đầu đi đo lường địa ngục, ông không thấy bề dầy cũng …

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)