Trang chính » Các Số Da Màu định kỳ, Da Màu số 30, Sáng Tác, Thơ Email bài này

Địa ngục phẳng

1

Khi Euclid khởi đầu đi đo lường địa ngục,
ông không thấy bề dầy cũng chẳng chiều sâu.
Ngạ quỉ phẳng phiu hơn những con cá đuối
lướt trên những cánh đồng chết lạnh,
tiếng quát tháo không dội âm khi chúng chạy
dọc những lằn biên lửa và những lằn biên băng,
dọc những tuyến đường sẵn kẻ trong địa ngục.

Dọc những tuyến đường đã đứt khúc
rồi nối lại
từng bầy ngạ quỉ xếp hàng, chạy song song qua âm phủ.

Chỉ có sóng, không núi đồi, không vực sâu, thung lũng,
chỉ những tuyến đường, những biến cố song song, những góc nằm úp sấp.
Ngạ quỉ vút bay như những bản hình bầu dục;
chúng phủ trùm vô tận nơi cõi âm như những vảy rồng di động.

Trên những ụ đất chôn, nhẵn mượt, hoại hủy vì một lãng quên bằng phẳng,
những con rắn – chúng chỉ là những đường đậm nặng:
quất, trườn, châm chích
dọc theo những đường trôi chảy.

Trận cháy cỏ dữ dội, ầm ĩ tràn qua mặt phẳng
vội vã băng tròn như cái bào gỗ lửa.
Cháy qua những cánh đồng ác độc, những thảo nguyên tội lỗi, những đồng hoang phẳng phiu hung bạo
cháy tới lui, sức nóng hun lên đốt lại
trên những đồng bằng địa ngục.

2

Những lò nấu trong cõi âm nằm sát mặt đất
trên những cánh đồng phẳng
đốt những linh hồn đày đọa bất thường
trong những gian phòng bằng gạch nung –
cũng nằm gần mặt đất như những nấm mồ –
nạn nhân của tội ác phẳng,
không có an ủi từ nơi cao
hay nương nhờ từ chốn thấp,
nhận chịu không phẩm cách
không phản kháng
nhận chịu không theo mẫu mực nào tự cõi miên hằng.
Lời than khóc của họ chỉ tìm thấy lời cười nhạo
trên những cánh đồng phẳng phiu tội lỗi.

Và Euclid, ông hoàng của đo lường, bật khóc
và tiếng khóc bỏ đi tìm Kronus, thần cho những hình cầu.

vi lãng tạm dịch từ bản tiếng Anh của Robert Bly, trong tập thơ tuyển The Winged Energy of Delight, Selected Translations

from HADES AND EUCLID
(first version)


1

When Euclid started out to measure Hades,
he found it had neither depth nor height.
Demons flatter than stingrays
swept above the plains of death,
their barks had no echoes as they ran
along the fire frontiers and the ice frontiers,
along the lines laid down in Hades.

Along the lines that fell apart
and joined again as lines
flock after flock of demons went abreast, in ranks, and parallel through Hades.

There were only waves, no hills, no chasms or valleys.
Only lines, parallel happenings, angles lying prone.
Demons shot along like elliptical plates;
they covered an endless field in Hades as though with moving dragonscales.

On the smoothed-over burial mounds that forgetfulness had destroyed with its flatness,
snakes were crawling – they were merely heavy lines:
lashed, crawled, stung their way
along the flowing lines.

A raging grassfire in roaring flatflight
rushed over the round like a carpenter’s plan of fire.
It shot over the evil prairies, over the evil steppes, over the flat evil pusta
back and forth, ignited again and again by heat
on the flat fields in Hades.

2

The ovens of Hell lay close to the ground
on the flat fields.
There the capriciously damned were burned
in the brick rooms –
near the surface as graves are –
victims of flat evil,
with no comfort from a high place
or support from a low place,
received without dignity,
received without a rising,
received without any of the standards of eternity.
Their cries are met only by mockery
on the flat fields of evil.

And Euclid, the king of measurement, cried
and his cry went looking for Kronus, the god of spheres.

translated by Robert Bly, in The Winged Energy of Delight, Selected Translations

bài đã đăng của Harry Martinson

Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

*

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)