Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Karen An-hwei Lee

Những giả thiết về linh hồn

13.04.2011

Kant nói, chủ nghĩa duy tâm
tiên nghiệm. Theo Aquinas,

chúng ta hiện hữu bên ngoài thể xác
nhưng chỉ vào những hôm Thứ Năm

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)