Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Chu Thụy Nguyên

Lửa tam muội

18.03.2011

Nàng nằm cuộn tròn rên gừ gừ
như tiếng mèo động đực trong
nửa kia là lửa tam muội, nửa
nọ là từng đợt nhỏ sóng thần.

Cái chết

15.03.2011

Sáng nay trên ti vi người ta cho hay con diều
hâu già nhất ở Mỹ đã chết. Cái chết của một
con diều hâu già ở Mỹ đã được chiếu trang trọng
trên ti vi trong bản tin 3 phút.

Cái đầu hói

7.03.2011

Cái đầu nhẵn thín.
Chứng tích của nhục nhằn thời gian.
Chứng tích của những cuộc tình
bật cả gốc rễ.

Vuốt giận

2.03.2011

Ừ thì đi đi có sao. Coi chừng
trễ đò rồi cau có hoài. Đem
thơ theo chút nắng mai, bữa
qua đã dặn thài lai làm gì?

Thơ ngọng

25.02.2011

thơ không đủ hơi thở
thơ sình bụng, hụt hơi
chữ chẳng đủ nghĩa, nhảy loi choi
câu không tròn trịa, câu què, câu cụt

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)