Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Tam Lệ

Con vọoc Việt Nam

6.08.2012

nó chậm chạp leo trên ngọn dừa
ngọn gió thời gian bay qua bộ lông rủ rủ
mắt lóe lên tia hi vọng khó hiểu
hư vô sở hữu những chiếc đinh không gỉ

>>>sóng

12.10.2006

 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> m>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>êv>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>ê>>>>>>>>>>>>
|||||||||||||||thế||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||ă|n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||thì||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||mà|y|||||||||| …

Mũi tên b (*)

9.09.2006

đó đó đó đó
gườm gườm gớm gườm
đó đò đó đó
gườm đò …

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)