Trang chính » Các Số Da Màu định kỳ, Da Màu số 05, Sáng Tác, Thơ Email bài này

Mũi tên b (*)

0 bình luận ♦ 9.09.2006

đường1 kha vui

ôin đường1 thân bun

tháng nh che đường đường kín thương

– nào!             

 

đó đó đó đó

gườm gườm gm gườm

đó đò đó

đó gườm đò

 

ngược xuôi giường dường giường

 

nhai

nhai

nhai

nhai

 

***

 

đó là s tht

đó là s tht

đó là s tht

đó là s tht

 

đó là s tht

đó là s tht

đó là s tht

đó là s tht

 

ng vi xoài 

 

như

như

như

như

 

như

như

như

như tr

 

***

***

***

***

 

nhng

 

***

***

 

nhà đi gn nhng người

 

01 nim tin

01 nim tin

01 nim tin

01 nim tin

 

bài thơ

á á á á

á á á á

 

đ điên

đ đin

đ điên

đ đin

 

người bà Thái.

Lưng thng.

Ng thng.

Bn xa sui nóng.

Tt c đu chm.

 

Người đy v.

Không qun.

T bao gi.

 

nhai

nhai

nhai

nhaiaiaiaiaiaiaiaiai

 

dùng rượu hay dùng cơm luôn?

 

không th ly chuyn

không th ly chuyn

không th ly chuyên

không th lay chuyn

 

sui Mu!

t tin lên!

anh … là …

 

***

 

ông Chom

 

hi trước có ông Chom

ly vt áo hng đn gic Pháp

che mt tiu đi

có ln

bò tót húc ông qua ba bi tre lay

ch xuyên bng đt ngón tay

ông Chom

đ• chết

bi gic già

 

con bò tót thì sao?

nhà xa thay mình

3 mt 5m 2 mt 1m

 

anh

        

             con

                   q

                      u

                        

 

th2006

 

đó (30.000 năm)

sướng (điên)

 

mun đt vn đ xin s em

 

hàng thành âm cao

2002200000002200000202

 

văn hóa mũi tên

cuc sng mũi tên

quê hương mũi tên

bát cơm tiếng sng

 

đau x 1.000

mm: 5

ming: lm

tay: 6

đu: 3

cng: 4

mt: 0

lòng: 2

 

hương bn hương kim hương mc hương dch

tiên ch quan viên tư văn binh b các chc các lái

nhiêu hc ông trùm

đng hương thượng h

 

ng thanh)

 

– bí mt

– không

– th

– hiu nó

 

gh + lnh

đ + điếc

 

tam giác

vuông

tam giác

tam giác

vuông

vuông

tam giác

tam giác

vuông

vuông

 

cưa ch

dt nhau

khúc m

 

đi

chân

2

không

ta

 

á

óa

hóa

khóa

 

thành ngoi ra đi khóc bi điu gì

 

vĩnh cu ngoài vùng ph sóng

 

mai ni lên

em + 30.000

mng em lên tương lai

nhanhinhai

ngt

 

***

***

***

 

đó

m•i

m•i

 

sau tri

có l thế

dưadưadưadưadưadưadưadưadưadưadưa

… bi lên?

 

có mà đui c đi ngng

 

m

n

s

 

trùng đêm đng dy

 

ô ô ô chăn

chăn ô ô

ô á á

chăn á á

chn

 

á

á

át

cát

á

á

á

át

cát

át

á

á

 

li

li

li li li

lililililililililililililililililili

 

người + đàn bà

lưng + thng

bên + bếp la

 

vui – 50 %

 

mùa + mưa

đi + v   

 

ai mà chng vô sinh vài …

 

m sâu t đng

ra hướng bi đó

giường dường giường

 

Bao gi anh  v bn Hà Ni?

hai v màu

li

      yêu

             em

 

biết có nơi nào

 

            ng thanh)

– Ai mà chng

– Tri sinh ra

– Dùng thuc đánh răng nhé

  

thác + bun

em + mt

 

i ư c

cờưi

ciơ

ơư

i

ư

cơ

ccưườờii

 

1.3. 4. s5ng6.         

 

5m1

24

8a2

57

99

11111n77

           

           

***

 

nhìn đôi đêm

trùng

xe

trùng

 

  

—————————

 

b: gim

 

 

07/06

bài đã đăng của Tam Lệ

Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)