Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Elizabeth Bishop

Những chuyến thăm bệnh viện St. Elizabeths

11.10.2010

Đây là người đàn ông
đang nằm trong nhà thương điên.

Đây là giờ
của người đàn ông thống khổ
đang nằm trong nhà thương điên.

Một nghệ thuật

18.11.2006

Nghệ thuật mất học cũng đâu khó quá;
bao nhiêu thứ dường như đã sẵn sàng
bị mất nên sẽ chẳng thành thảm họa.

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)