Trang chính » Bài lưu trữ theo thể loại

Bài thuộc thể loại: Phỏng vấn chớp

5 phút với Lê An Thế & Âu Thị Phục An

15.03.2011

Tư thế nhà thơ làm tình với thơ?
LAT: Tựa như cái đầu con bọ ngựa… đực.

Cách để thuần phục một câu thơ bất trị?
ATPA: Không dùng roi, không dùng sự nhân từ, nó chỉ cần sự vuốt ve.

@2006-2022 damau.org ♦ Tạp Chí Văn Chương Da Màu
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)