Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của WilliamMcGurn

lưu hiểu ba: cơ hội NOBEL THỨ NHÌ CỦA OBAMA

♦ Chuyển ngữ:
10.12.2010
liuxiaobo_thumb.jpg

Vào Thứ Sáu ngày 10 tháng 12, ông Lưu sẽ không thể có mặt để nhận Giải Nobel vì Trung Quốc không cho ông ra khỏi nhà tù. Thật là một cơ hội ngàn vàng để Tổng thống Obama lên tiếng cho người bạn cùng là khôi nguyên.

@2006-2022 damau.org ♦ Tạp Chí Văn Chương Da Màu
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)