Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của TgAn Mrq. & Yvan Marquant

La Misma Pena / Bảng lảng chiều buông

8.08.2022
clip_image0026_thumb.jpg

Bà giáo, trò nhỏ
Phòng đàn. Trên sân khấu: một dương cầm lớn, một trò nhỏ đang đàn. Bà giáo ngồi trên chiếc ghế bên trái. Bản nhạc La Misma Pena của Astor Piazzolla dựng trên giá đàn.

@2006-2023 damau.org ♦ Tạp Chí Văn Chương Da Màu
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)