Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Như Huy

Thân thể, theo quan niệm của Helen Chadwik


♦ Chuyển ngữ:
24.09.2009

Với tài năng xuất sắc và một sự chân xác mang tính giải phẫu học, Helen Chadwick đã dùng nhiếp ảnh, điêu khắc cũng như các tác phẩm sắp đặt đầy tham vọng của bà để khảo sát khu vực vật chất của sự trải nghiệm.

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)