Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Nguyễn Tôn Nhan

CHỈ THẤY TÍNH LINH, PHẢI ĐÂU LÀ CHỮ!

1.03.2021
DSCN0076_thumb.jpg

Câu ấy (có phải là câu hỏi thảng thốt trước thi ca không?) Không phải của tôi đâu, mà là của một thi nhân đời Tống nào đó thảng thốt hỏi khi đọc thơ Tô Đông Pha, nguyên văn thế nầy: Chỉ kiến tính linh, bất kiến văn tự (抵 見 性 靈, 不 見 文 字)

Thư Pháp và Câu Đối TẾT

7.02.2011
NTN-caudoiTET2_thumb.jpg

Thư Pháp và Câu Đối TẾT:
Nguyễn Tôn Nhan (1948 – 2011)

Huyết Âm Tụng

17.03.2009

Ẩn trong máu là lời gào lớn
Thấm xương da tóc ớn mày môi
Âm vang đã mất mạng rồi
Còn Phương Ý rưng xác trôi tuyệt mù
Đâu vội giục gì trăng sớm lu
Đầu xanh sớm bạc lửa lên mù
Hỡi ơi đau cả Âm và Huyết
Tan hết trần gian mộng chớm gù

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)