Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Lorna Crozier

Những Mẩu Chuyện Cho Gái Trinh


♦ Chuyển ngữ:
9.11.2010

tôi ao ước trở thành ma sơ
kết hôn với Giêsu
người không có dương vật.
Hoặc làm mẹ Maria
cũng không tệ.

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)