Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Amy Lieberman

Leymah Gbowee, người được giải thưởng Nobel phát biểu về hòa bình, phụ nữ và vai trò lãnh đạo


♦ Chuyển ngữ:
15.11.2011
Leymah_thumb.jpg

Thứ ba, điều khác nữa tôi đã thấy là thực tế khi phụ nữ bước ra khỏi những vai trò truyền thống của mình, việc này tạo nên một cảm quan khẩn trương nơi những nhà lãnh đạo chính trị. Bạn thấy điều lo âu ấy ở những người cầm quyền nam giới…

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)