Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Lê Quốc Thành

Tranh Lê Quốc Thành – những buổi sáng chủ nhật không yên

10.10.2011
lequocthanh_thumb.jpg

Tôi thích câu này của GUILLAUME APOLLINAIRE:
‘Tôi ghét những nghệ sĩ không đi cùng thời đại của mình.’

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)