Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Gregory Corso

Con bò Tây Tạng điên ♦ Cả đống hỗn độn . . . hầu hết

31.03.2009

Ta nhìn họ vắt đợt sữa cuối
mà họ còn vắt ra được từ ta.
Họ đang chờ ta chết;
Họ muốn lấy xương ta làm nút áo.

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)