đôi dòng về Michael Daley

 

MichaelDaley

 

Michael Daley là nhà thơ Mỹ sinh tại Boston, tốt nghiệp trường Đại học Massachusetts và Cao học Mỹ thuật từ trường Đại học Washington. Năm 1976 ông cùng một số nhà thơ khác thành lập nhà xuất bản Empty Bowl (Chiếc Chén Trống) thiên về sách quan tâm đến môi trường và những tư tưởng, tôn giáo Đông phương.

Ông từng nhận được nhiều giải thưởng, nhưng ông thích nhất là một trợ bổng trao đổi giáo sư của Fulbright cho phép ông và gia đình sống một năm ở Hungary.

Nhà thơ Jack Hirshman từng nhận xét, “Michael Daley là một người kết hợp tính trữ tình và cảm quan chính trị gợi nên thứ không khí trong lành và hơi thở thi tính của sự khai phóng.”

bài đã đăng của Michael Daley


@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)