Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Samuel Beckett

Con ruồi ♦ [cho nàng trò tỉnh]

18.11.2008

Lê Đình Nhất-Lang chuyển ngữ
giữa trời đất và tôi /
chiếc ly /
trống trừ nó /
bụng ở dưới

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)