Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Jean Arasanayagam

JeanArasanayagam
Jean Arasanayagam (1930- ) là một nhà thơ, nhà văn người Sri Lanka gốc Hòa Lan, sáng tác bằng tiếng Anh. Chủ đề của bà là cơn biến động chủng tộc và tôn giáo ở Sri Lanka. Bà là tác giả của khoảng 9 tập thơ và 5 tập truyện.

Tất cả đang bốc cháy

♦ Chuyển ngữ:
25.02.2010

Cả làng sẽ làm gì khi không còn người đàn ông nào? Chúng tôi sẽ phải thế chỗ cho họ vậy, đàn bà chúng tôi, bà nghĩ …. Bọn chúng có thể bắt nó đi để thẩm vấn. Seela sẽ phải tiếp tục sống, như tất cả những phụ nữ khác. Làm sao triệt hạ chúng tôi được, khi chúng tôi vẫn còn thở.

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)