Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Trần Lý Nhiên Đăng

Hòa âm quỷ điệu 18.04.2007 | Các Số Da Màu định kỳ, Da Màu số 24, Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận

phi nhân phi nhân hề vĩ đại
tim hồ ly trong sắc mỹ nhân
thời không thời không hề tuyệt tận
lê vô phương một lũ vong thân

@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)