Trang chính » Tác giả

Bài đã đăng của Phạm Thị Ngọc

Tên thật Phạm thị Ngọc Quyên.
Sinh năm 1963
Sang Hoa Kỳ năm 1975
Hiện sinh sống tại Houston -Texas
Truyện ngắn đầu tiên đăng trên tạp chí Văn 1983, từng cộng tác với các tạp chí Văn Học, Thế Kỷ 21, Hợp Lưu…

Lục Ðịa Thứ Ba và Cuối Cùng

2.08.2006

Phạm Thị Ngọc dịch theo nguyên tác The Third and Final Continent
Tôi rời nước Ấn năm 1964 với mảnh bằng kinh tế và số tiền, tương đương với thời buổi đó, là mười đô-la …

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)